Algemene voorwaarden

 • De Rotterdampas is geldig van 1 maart tot 1 maart.
 • De Rotterdampas is niet geldig in combinatie met andere acties of kortingen.
 • De Rotterdampas is strikt persoonlijk.
 • Je moet je Rotterdampas kunnen tonen als je op stap gaat.
 • De Rotterdampas mag per persoon slechts een keer per jaar worden besteld of verlengd.
 • Rotterdampas- en Delftpashouders hebben dezelfde rechten en plichten.
 • De Rotterdampas kan tegen een reductietarief alleen in de eigen gemeente worden aangeschaft. Met uitzondering van het reductietarief voor studenten.
 • De Rotterdampas kan voor inwonende kinderen tegen het gezinstarief of reductietarief alleen worden besteld of verlengd, als een van de ouders al een actieve pas heeft.
 • Prijzen genoemd op deze website zijn onder voorbehoud en kunnen in de loop van het jaar veranderen.
 • Per huisadres wordt iedere drie maanden één exemplaar van de Rotterdampas seizoensmagazines bezorgd.
 • De Rotterdampas is een product van persoonlijke aard en daarom zijn bij aankoop de bepalingen 'overeenkomsten op afstand' (Afdeling 9A van boek 7 Burgerlijk wetboek) niet van toepassing. Kort gezegd: bij aankoop van een Rotterdampas heeft de koper geen recht op bedenktijd van 14 dagen of 3 maanden.
 • Is je Rotterdampas verloren of gestolen? Dan kun je tegen € 2,50 administratiekosten een vervangende pas bestellen. Dit is een exacte kopie van je oude pas, met alle niet verzilverde acties er nog op. Dit kan via rotterdampas.nl/shop (met DigiD). Je kunt deze ook bestellen via het verkooppunt in je eigen (deelnemende) gemeente, op vertoon van je legitimatiebewijs. Let op! een vervangende pas voor een kind (t/m 17 jaar) kan alleen door een ouder/verzorger worden aangeschaft.
 • Geef bij verhuizing je adreswijziging door aan Rotterdampas, bij voorkeur per e-mail.
 • Voor pasjaar 2019 geldt: Om in aanmerking te komen voor het reductietarief geldt een minimum gezamenlijk netto maand-inkomen van € 450,-. Ben je tussen de 18 en 23 jaar? Dan moet je aantonen dat je minimaal 24 uur per week werkt.

Prijsvragen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsvragen die Rotterdampas in verschillende media publiceert.
 • Er wordt altijd 1 prijs aan een prijswinnaar uitgereikt, tenzij anders vermeld.
 • Na afloop van de periode waarin een prijsvraag geldt, accepteert Rotterdampas geen inzendingen meer en kan niet meer meegedongen worden naar de prijzen.
 • De deelnemer aan een prijsvraag is in het bezit van een Rotterdampas. Tenzij anders vermeld.
 • De deelnemer aan een prijsvraag is minimaal 16 jaar oud.
 • De deelnemer jonger dan 16 heeft toestemming van zijn/haar ouders voor deelname aan de prijsvraag.
 • De deelnemer aan een prijsvraag staat er voor in dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct en volledig zijn.
 • Medewerkers van Rotterdampas en hun directe familie zijn uitgesloten van deelname.
 • Rotterdampas behoudt zich het recht voor, om zonder opgaaf van redenen, deelnemers op enig moment te diskwalificeren of te weigeren, dan wel prijzen niet uit te keren, bijvoorbeeld in het geval dat de deelnemer een van deze actievoorwaarden heeft overtreden of onvolledige of onjuiste informatie heeft opgegeven. Rotterdampas behoudt zich tevens het recht voor om prijzen niet uit te keren of te wijzigen.
 • Na afloop van de actieperiode wordt op onafhankelijke wijze een winnaar bepaald.
 • Wanneer de winnaar gevraagd wordt de prijs tijdens een officiële uitreiking in ontvangst te nemen is het de bedoeling dat deze hierbij aanwezig is. Bij weigering van het in ontvangst nemen van de prijs op dat moment, of enige andere niet-uitreiking van de prijs, vervalt deze prijs of kan Rotterdampas een nieuwe winnaar aanwijzen.
 • De winnaar geeft aan dat hij bij deelname aan deze prijsvraag kennis heeft genomen van de actievoorwaarden en stelt het ingezonden verhaal + portret ter beschikking voor PR doeleinden.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Rotterdampas houdt zich aan de gedragscode kansspelen.

Disclaimer

De door Rotterdampas verstrekte informatie is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Voor de juistheid en de volledigheid van de informatie van de deelnemende bedrijven kan echter niet worden ingestaan. Aan de verstrekte informatie kunnen daarom geen rechten worden ontleend. De informatie is volstrekt indicatief en kan op elk moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Rotterdampas kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Privacy

Je gebruiksgegevens worden opgeslagen in ons bestand. Op deze verwerking is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Je gegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.
Meer informatie over hoe Rotterdampas omgaat met jouw gegevens en privacy rechten vind je op www.rotterdam.nl/privacy

 

Communicatievoorkeuren

Je stemt in met het feit dat Rotterdampas jou elektronische berichten kan sturen die verband houden met je account. Deze berichten kunnen bestaan uit e-mails die worden verzonden naar het e-mailadres dat je tijdens jouw registratie hebt opgegeven, of berichten die worden gepubliceerd via de pagina Mijn account.

Wijzigingen zijn opgeslagen